Trudności w uczeniu się są zjawiskiem niepokojącym, na które od kilkudziesięciu lat zwraca się uwagę na całym świecie,montaż wentylacji warszawa występują niemal powszechnie. Niepowodzenia mogą występować zarówno w przypadku pełnej normy , odpowiadającej ontogenetycznym prawidłowościom w zakresie funkcjonowania ucznia, jak i w przypadku różnych zaburzeń. Niepowodzenia występują nie tylko w przypadku ewidentnego popełniania błędów dydaktycznych , ale także w przypadku respektowania ogólnie przyjętych zasad. Niepowodzenia maja charakter jawny lub ukryty i niosą ze sobą niezwykle groźne konsekwencje , które ujawniają się w wielu płaszczyznach.
Większość uczniów przychodzących do szkoły wykazuje rozwój umysłowy prawidłowy, a znaczny procent dzieci rozwija się w tempie przyśpieszonym. Jednak do szkoły trafiają także dzieci o obniżonym poziomie rozwoju. U dzieci, które napotykają trudności i niepowodzenia szkolne, rozwój intelektualny jest prawidłowy, jednak przebiega nieharmonijnie. Ponadto dziecko, które zmaga się z niepowodzeniami jest narażone na stres, który również potęguje różnego rodzaju braki i ograniczenia.
Źródło: https://wieniecwarszawa.pl/wiazanki-pogrzebowe-bemowo/