O STONODZE

Punkt opieki nad dziećmi STONOGA powstał z myślą o potrzebach, bezpieczeństwie i wszechstronnym rozwoju najmłodszych dzieci w wieku od 20 miesiąca życia do lat
3. Przy realizacji celów mamy na uwadze indywidualny rozwój dzieci pod względem intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym.

Misja:

 • Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie będą rozwijały swoje zdolności i umiejętności;
 • Otoczenie dziecka ciepłem, opieką i wsparciem;
 • Realizacja funkcji doradczej dla rodziców;
 • Rozbudzanie i stymulowanie naturalnej aktywności dziecka;
 • Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci poprzez stwarzanie odpowiednich sytuacji zabawowych;
 • Obserwowanie dziecka we wszystkich sferach i fazach jego rozwoju;

STONOGA zadba o rozwój Dziecka poprzez:

 • zajęcia wspomagające rozwój psychomotoryczny, treningi samodzielności;
 • zabawy muzyczne rozwijające pamięć, koncentrację;
 • wiersze, bajki, piosenki zwiększające zasób słownictwa;
 • zajęcia rytmiczne uczące koordynacji, harmonii ruchów;
 • różnorodne zajęcia plastyczne i techniczne (zabawy plasteliną, malowanie farbami, wyklejanie z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, wycinanie oraz wykorzystywanie wielu innych technik plastycznych).

STONOGA zapewnia:

 • Opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej w godzinach pracy;
 • Systematyczną współpracę z Rodzicami oraz pełną, bieżącą informację na temat funkcjonowania i zdrowia dziecka;
 • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze i rozwojowe w salach i na powietrzu;
 • 3-4 posiłki dziennie – dostarczone przez firmę cateringową;
 • Doraźną pomoc psychologiczną i medyczną;
 • Miłą, rodzinną atmosferę pracy.

Obiekt spełnia wszelkie, aktualne, restrykcyjne wymogi Sanepidu oraz straży pożarnej.