Darmowa oferta j.angielskiego

Nasi podopieczni mają okazję od września choć trochę zapoznać się z językiem angielskim. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. Język angielski odbywa się w oparciu o nowoczesną metodę Helen Doron. Zajęcia te nie tylko uczą mówienia po angielsku ale również wspomagają ogólny rozwój dzieci, zawierają elementy zabawy , stymulację wizualną i słuchową. Elementy te są potrzebne do emocjonalnego i umysłowego rozwoju małych dzieci.